Världens största översittare måste flytta

Lyxvillan på taket skall rivas. Sex år tog det att bygga upp den, men skall vara borta på två veckor.