Tysk turist förlorade armen i hajattack

Sex hajattacker på Hawaii i år - hittills