Lisas talang är unik men värdelös

"Det är otroligt!"