Ministern vägrar berätta skälen bakom avskedningen

Upprepar bara samma fras gång på gång