De satt fast i gruvan

22 har räddats från branden