Så håller sig One Direction borta från skandalerna

"Det värsta vi gör är att spela playstation på nätterna"