Skräcken blev sann

Fisk bet sig fast inne i snoppen och åt Livnär sig på blod