"Det är dags att gå in och ta skydd"

Orkanen Isaac drar in över New Orleans