Vampyrkvinnan: Det är det inre som berättar

Började förvandlingen efter exmakens misshandel