"Vi har inte gett upp"

Sigrids föräldrar har inte gett upp hoppet