Kränkningarna fortsätter på Lundsberg

Skolinspektionen riktar hård kritik mot skolan