Eldade upp Mikael Persbrandts jacka

Kvinna gick till eldattack mot stjärnan