Reinfeldts stentuffa
uppgift fram till valet

Så många måste alliansen värva – varje dag – för att överleva