Mördade svenskan var hotad sedan innan

Ung svenska dödades i Holland – staden sörjer