Här utför Jon dödshoppet

Adam Alsing: ”Bara han inte gör en Lulu Carter”