Här sprängs huset - av varmvattenberedaren

"Det här är livsfarliga grejer"