Loreen - från Idol till Baku

Så började resan för 29-åringen