Swedes on the edge: Bingo Rimér

Amerikanske komikern David T Weaver träffar Bingo Rimér för att prata om den svenska synden.