Bomb vid begravning i Syrien

Städer i spillror efter nya stridigheter