Soldatens tårfyllda återseende efter fritagningen

Den irakiske soldaten återser sin familj efter flera år.