Det fruktansvärda inträffar helt utan förvarning

VARNING FÖR STARKA BILDER!