Ingen ökad rädsla för Ryssland

Aftonbladet/Inizios opionsundersökning med anledning av förflyttningar i Östersjön