Swingstates – hur viktiga är vågmästarstaterna?

Matilda Wennerholm, programledare, diskuterar swingstates med Michael M. Ting, professor i politik, och Hanna Ericsson, politikstudent.