Ministern vill stoppa användandet av jurister på assistansbolagen

Att överklaga ett beslut eller avslag om personlig assistans från Försäkringskassan kan bli en tidsödande och utdragen juridisk process. Många överlåter det därför till jurister på assistansbolagen. Aftonbladets Mary Mårtensson om granskningen.