Flera olyckor efter "Snorhalka"

Det är halt på vägarna nu och det medför flera stopp i trafiken.