Gayrättigheter används som vapen i presidentvalet

Anna-Maria Sörberg, journalist och författare, om hur homosexuella används i det politiska spelet.