Lämnade frivilligt "Bonde söker fru"

Dramat i bondeserien fortsätter.