Ordentliga vägproblem på grund av halka

Flera ställen i Sverige är drabbade av ordentliga trafikstörningar på grund av väderleken.