Reklamfilmen som ska smutskasta Hillary Clinton

Politiska analytikern Alex Lange om reklamfilmerna som kan avgöra valet