New York förbereder sig för kaos

Stora delar av New York ska evakueras