Stopp på E4 mellan Hölö och Järna

Lastbil har vikt sig och kört in i mitträcket