Hål slukade gata i Japan

Kapade trafik, vatten- och gasledningar