”Den läcker mycket diesel – det är en kraftig stank”

Vittnet André Tajti om svåra olyckan på E6