Bildts uppmärksammade text om Trump

Carl Bildt: "Slutet på västvärlden som vi känner den"