M vill minska sjukersättningen

"Sänkning bör ske redan efter tre månader"