Olycka på E6 i morgonrusningen

Risk för köer i höjd med Göteborg.