Psykiatrin ska ta upp terrorkamp

Ska fånga upp personer som riskerar att radikaliseras.