Visar Victorias markering inför journalisterna

”Hon ger en starkt ogillande blick”