Kravet: Skrota USA:s valsystem

Nu höjs röster för att valsystemet med elektorer ska skrotas.