Idol hotas av strejk

Facket: "Slavliknande förhållanden"