Här antar Stenson hajpade utmaningen

Svenske golfaren blev levande staty tillsammans med golfeliten.