Bilar beskjutna i Hässelby

Tomhylsor hittades på parkeringsplats.