”SVT måste ha insett sitt misstag i efterhand"

Detaljen i slutet väcker frågor