Rasar mot den manliga trenden

"Det är ju blottning av något slag”