14-årig flickas sista önskan: Att bli nedfryst

Metoden som ska väcka döda till liv är ifrågasatt