Palm tar paus från Twitter

Hat och hot blev för mycket