Ingen i bilkön hade förväntat sig det här

Störtar in i vägbanan