Forskare tvångsmatade "sinnesslöa" med kola

Historieätarna tar reda på hur kariesforskningen gick till