Kopparstölder skapar stora problem

Tågtrafiken påverkas efter de omfattande stölderna