Sköt mot lägenhet med 5-åring

Polisen misstänker att förövarna tagit fel bostad